Chơi Cược Có Trách Nhiệm tại 188Bet Như Thế Nào?

Chơi Cược Có Trách Nhiệm tại 188Bet Như Thế Nào?
Chơi Cược Có Trách Nhiệm tại 188Bet Như Thế Nào?

Tự Loại Bản Thân và Thời Gian Tạm Nghỉ

Để bảo vệ bản thân, Quý Khách có thể yêu cầu “Tự Loại Bản Thân” tại website chúng tôi bất kỳ thời gian nào. Chúng tôi còn hỗ trợ thêm chức năng“Thời Gian Tạm Nghỉ”, cho phép Quý Khách có thời gian tạm nghỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Hai lựa chọn được hỗ trợ bằng cách sử dụng thanh menu nhấp chọn bên dưới:

Tự Loại Bản Thân

Khi Quý Khách yêu cầu Tự Loại Bản Thân, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của Quý Khách trong thời gian Tự Loại Bản Thân. Quý Khách có thể yêu cầu Tự Loại Bản Thân trong thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc vĩnh viễn. Trong thời gian này, bất kỳ yêu cầu gỡ bỏ chức năng Tự Loại Bản Thân sẽ không được chấp nhận và Quý Khách sẽ không thể đăng nhập tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có trách nhiệm hoàn trả số dư trong tài khoản của Quý Khách và đảm bảo Quý Khách sẽ không nhận bất kỳ thư quảng cáo nào từ hệ thống trong thời gian này. Sau khi yêu cầu Tự Loại Bản Thân thành công, Quý Khách sẽ được yêu cầu lựa chọn rút hết số dư đang có trong tài khoản. Sau đó, tài khoản của Quý Khách sẽ được khóa trong thời gian tự loại bản thân.

Nếu Quý Khách cố gắng đăng nhập vào tài khoản sau khi tự loại bản thân, Quý Khách sẽ nhận được thông báo xác nhận Quý Khách sẽ không thể vào được website của chúng tôi. Vui lòng lưu ý nếu Quý Khách đã tự loại bản thân với bất kỳ công ty cá cược và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác, điều này sẽ không tự động áp dụng tại 188BET.

Quý Khách có thể thực hiện Tự Loại Bản Thân với thời gian tối thiểu 6 tháng bằng cách sử dụng thanh menu bên dưới hoặc liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chúng tôi qua Chat Trực Tuyến, qua email: care@188service.com hoặc qua số điện thoại +852 5808 3608 . Nếu Quý Khách có nhu cầu quay lại 188BET sau thời gian Tự Loại Bản Thân (trừ Tự Loại Bản Thân vĩnh viễn), Quý Khách sẽ cần liên hệ chúng tôi qua Chat Trực Tuyến, qua email: care@188service.com hoặc qua số điện thoại +852 5808 3608 . Sau khi yêu cầu gỡ bỏ tự loại bản thân, thời gian thực hiện là trong 24 giờ trước khi Quý Khách có thể đăng nhập lại tài khoản.

Thời Gian Tạm Nghỉ

Nếu bất kỳ thời gian nào Quý Khách muốn tạm ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý Khách có thể sử dụng chức năng “Thời Gian Tạm Nghỉ” bên dưới. Chức năng này ngăn chặn truy cập vào website chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn hơn Tự Loại Bản Thân. Quý Khách có thể yêu cầu tạm nghỉ trong thời gian 24 giờ, 1 tuần, 1 tháng hoặc 6 tuần. Tài khoản của Quý Khách sẽ được khóa trong Thời Gian Tạm Nghỉ. Quý Khách sẽ không thể truy cập vào tài khoản trong thời gian này.

Nếu Quý Khách cố gắng đăng nhập vào tài khoản sau khi Thời Gian Tạm Nghỉ được áp dụng, Quý Khách sẽ nhận được thông báo xác nhận Quý Khách sẽ không thể vào được website của chúng tôi. Chúng tôi cũng có trách nhiệm đảm bảo Quý Khách sẽ không nhận bất kỳ thư quảng cáo nào từ hệ thống trong thời gian này. Quý Khách có thể yêu cầu thực hiện “Thời Gian Tạm Nghỉ” tối thiểu 24 giờ bằng cách chọn thanh menu bên dưới hoặc liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chúng tôi qua Chat Trực Tuyến, qua email: care@188service.com hoặc qua số điện thoại +852 5808 3608.

Giới Hạn Gửi Tiền

Chức năng này cho phép giới hạn số tiền gửi vào tài khoản trong 1 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày. Để cài đặt giới hạn gửi tiền, Quý Khách nên chọn thời gian và điền số tiền vào ô bên dưới và nhấp “Chấp Nhận”. Giới hạn sẽ có hiệu lựa ngay lập tức. Vui lòng lưu ý Quý Khách sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch gửi tiền nào khi cài đặt giới hạn gửi tiền là không (0).

Nếu Quý Khách có nhu cầu tăng hạn mức gửi tiền, Quý Khách có thể sử dụng công cụ bên dưới. Vui lòng lưu ý, để yêu cầu tăng giới hạn gửi tiền có hiệu lực, thời gian chờ 24 giờ sẽ được áp dụng tính từ lần yêu cầu cài đặt giới hạn gửi tiền gần nhất. Quý Khách sẽ cần đăng nhập tài khoản sau 24 giờ và xác nhận yêu cầu.

Quý Khách sẽ được gửi email nhắc nhở và chỉ cần đăng nhập tài khoản để nhấp “XÁC NHẬN” được hiển thị ngay bên cạnh thời gian cài đặt. Nếu Quý Khách không thể xác nhận yêu cầu trong vòng 48 giờ kể từ email nhắc nhở của chúng tôi, yêu cầu giới hạn gửi tiền của Quý Khách sẽ không thay đổi.

Trong trường hợp Quý Khách muốn hủy giới hạn gửi tiền, Quý Khách cần nhấp vào nút “Hủy Giới Hạn”. Vui lòng lưu ý, để yêu cầu tăng giới hạn gửi tiền có hiệu lực, thời gian chờ 24 giờ sẽ được áp dụng tính từ lần yêu cầu cài đặt giới hạn gửi tiền gần nhất.

Quý Khách sẽ được gửi email nhắc nhở và chỉ cần đăng nhập tài khoản để nhấp “XÁC NHẬN” được hiển thị ngay bên cạnh thời gian cài đặt. Nếu Quý Khách không thể xác nhận yêu cầu trong vòng 48 giờ kể từ email nhắc nhở của chúng tôi, yêu cầu giới hạn gửi tiền của Quý Khách sẽ không thay đổi.

Giới Hạn Trên Mỗi Cược Đặt

Quý Khách có thể cài đặt Giới Hạn Trên Mỗi Giao Dịch cho tài khoản 188BET của Quý Khách bằng cách liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng qua email care@188service.com.

Giới hạn trên mỗi giao dịch được áp dụng cho các sản phẩm sau của 188BET (nếu có):

Khi giới hạn đã được cài đặt, mỗi cược đặt hoặc giao dịch chuyển khoản của Quý Khách chỉ được thực hiện trong mức giới hạn cho mỗi sản phẩm được áp dụng. Yêu cầu tăng hạn mức chỉ có thể được thực hiện sau ít nhất bảy (7) ngày kể từ lần cài đặt gần nhất.

Nếu muốn giảm mức giới hạn, Quý Khách có thể gửi yêu cầu ngay mà không có thời gian chờ tối thiểu bằng cách liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng qua email care@188service.com.

Mức giới hạn sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại 188BET, trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt, và sẽ có hiệu lực ngay khi nhận được email xác nhận từ chúng tôi về yêu cầu của Quý Khách.

Vui lòng lưu ý, Quý Khách sẽ không thể đặt cược hoặc chuyển khoản cho các sản phẩm được áp dụng khi mức giới hạn của Quý Khách là không (0).

Chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo Quý Khách không nhận được thông tin quảng cáo nào trong thời gian tự loại bản thân hoặc thời gian tạm nghỉ. Việc chấm dứt nhận thông tin quảng cáo có thể sẽ mất hai (2) ngày làm việc để có hiệu lực kể từ ngày áp dụng các Công Cụ Bảo Vệ Người Chơi trong tài khoản 188BET của Quý Khách.

Mọi thắc mắc về Chơi Có Trách Nhiệm, vui lòng gửi email đến care@188service.com hoặc liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Chơi Cược Có Trách Nhiệm tại 188Bet Như Thế Nào?
Đánh Giá Bài Viết